hantverkarestockholm.com

Måla om dina köksluckor

Det är dyrt att renovera köket. Det kan bara göras med ganska långa mellanrum eftersom det kostar mycket, men även för att det är mycket arbete. Till och med att byta köksluckor kostar och tar tid. Är du trött på ditt kök kan du därför pigga upp med en ommålning. Det kan du göra på en helg och det är relativt billigt. Det kan faktiskt räcka med lite ny färg för att du ska tycka om köket igen.

När du ska måla om dina köksluckor gäller det att välja rätt sorts färg för det material dina luckor består av. Även rätt färg/färger behöver väljas. Ofta blir det snyggt med ganska enkla färger, men det kan bli väldigt kul och fint med till exempel röda luckor också. Du kan fråga hos din färghandlare vilken sorts färg du bör köpa.

Förberedelser

Mät dina luckor och räkna ut hur stor yta det är som ska målas. Tänk på att du ska måla på båda sidorna av luckan och att det kan vara tvunget att stryka på två lager färg, beroende på färg.

Köp även grundfärg som passar till ändamålet.

Målning

Du kan använda en stor borste när du målar men det är även bra att ha en liten. Den kan du använda när det är små utrymmen och kanter.

  1. Skriva loss luckorna
  2. Skruva loss alla delar på luckorna (gångjärn och handtag) och märk allt så att du vet vilken del som tillhör vilken lucka. Till exempel med siffror.
  3. Tvätta av alla ytor som ska målas. Torka även efteråt med en lättfuktig trasa.
  4. Måla köksluckorna med grundfärg. Stryk på ett tunt lager och börja med fram- och baksidan av luckorna. Ta kanterna sist.
  5. Måla luckorna med ytfärgen. Gör det i samma ordning som grund färgen.  Låt det torka ordentligt innan du monterar ihop dem.

Beroende på vilken struktur du vill ha på färgen kan du använda olika verktyg. Det finns många olika penslar och roller att använda. Fråga när du köper färg så får du hjälp med även det.