hantverkarestockholm.com

Renovera och kontrollera skorstenen

Så här på vintern är det många som passar på att elda i kakelugnen eller den öppna spisen när det är dags att koppla av och varva ner efter en hård vecka i skolan eller på arbetet. Vanligast är det att öppen spis eller kakelugn förekommer i villor eller i sekelskift-lägenheter. Eftersom vi idag skapar värme med hjälp av element, värmegolv och så vidare är kakelugnar inget som längre är standard vid nybygge av bostäder. I många lägenheten där det finns eldstad eller kakelugn är det dessutom eldförbud på grund av igentäppta skorstenar, brandrisk etcetera.

Bor man i villa där det finns en gammal öppen spis och skorsten som inte använts på många, många år är det kanske på plats med en skorstensrenovering, rensning eller ett rejält sotararbete. Att bara börja elda utan att se hur vägen mellan eldstad och skorsten ser ut kan i värsta fall få förödande konsekvenser. En gammal skorsten som inte har blivit använd eller omhändertagen på många år kan ha många fel som gör att den skulle vara fullständigt livsfarlig att använda.

  •  Sprickor i skorstenens rörkan göra att giftiga rökgaser sprids i husets väggar
    •    En effekt av detta blir att skorstenen inte längre kan isolera värme som den ska. Detta kan göra att material i närheten av skorsten eller eldstad riskerar att antändas.
    •    Att elda i en eldstad där skorstenen är igentäppt kommer såklart göra att röken och gaserna vänder där det tar stopp och kommer tillbaka in i lägenheten. Detta är självklart också otroligt farligt och kan förstöra mycket både i lägenheten och för personerna i den.